Wycena Wrocław - Agnieszka Szeptuch - Rzeczoznawca Majątkowy
Logo - Wycena Wrocław - Agnieszka Szeptuch - Rzeczoznawca Majątkowy

mgr inż. Agnieszka Szeptuch

Wycena Wrocław - Agnieszka Szeptuch - Rzeczoznawca Majątkowy

Agnieszka Szeptuch - Wycena Wrocław - Agnieszka Szeptuch - Rzeczoznawca Majątkowy

Rzeczoznawca Majątkowy Agnieszka Szeptuch

Numer uprawnień: 4394

Wycena nieruchomości sporządzana jest w formie operatu szacunkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi:

Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej gwarantuję obiektywizm, niezależność opinii i poufność informacji. Zapewniam terminowość i profesjonalizm oparty na obowiązujących przepisach prawnych i standardach zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Sporządzone przeze mnie operaty szacunkowe zawierają obszerną dokumentację fotograficzną oraz dokładną analizę lokalnego rynku nieruchomości, sporządzoną na podstawie opracowań własnych oraz specjalistycznych opracowań firm działający na rynku nieruchomości.