Agnieszka Szeptuch Rzeczoznawca Majątkowy Wrocław - Wycena Wrocław - Agnieszka Szeptuch - Rzeczoznawca Majątkowy

mgr inż. Agnieszka Szeptuch

Agnieszka Szeptuch - Wycena Wrocław - Agnieszka Szeptuch - Rzeczoznawca Majątkowy

Rzeczoznawca Majątkowy Agnieszka Szeptuch

Numer uprawnień: 4394

Wykonuję wyceny których przedmiotem są:

Wykonuję opinie i ekspertyzy dotyczące:

Wyceny sporządzane są dla różnych celów, uzależnionych od zapotrzebowania Zleceniodawców:

Adresatami sporządzanych wycen są:

Klienci indywidualni
Osoby fizyczne

Banki
Przedsiębiorstwa
Urzędy Skarbowe

Gminy i jednostki samorządu terytorialnego